STAATSCOURANTVoorbereidingsbesluit Buitengebied Prinsenbeek, BredaTer inzage

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Breda

Geplaatst op Lokaalnieuwsprinsenbeek.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen prinsenbeek
  2. STAATSCOURANTVoorbereidingsbesluit Buitengebied Prinsenbeek, BredaTer inzage

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september 2013 heeft besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor drie kleine gebieden gelegen in het buitengebied van Prinsenbeek. Deze gebieden worden aan de oostkant begrensd door de Weimersedreef, aan de noordkant door de Brielsedreef, aan de zuidkant door de Mastlanddreef en aan de westkant deels door de Overveldsestraat en deels door de Strijpenseweg/Schutsestraat zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening. Het doel van het voorbereidingsbesluit is te voorkomen dat door bouwplannen, welke passen binnen het vigerende bestemmingsplan, de verwezenlijking van het nieuwe bestemmingsplan onmogelijk wordt. Wel blijft de mogelijkheid bestaan om medewerking te geven aan plannen welke passen in het vigerende bestemmingsplan en passen in het nieuwe, in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied Noord. Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 26 september 2013 en is in te zien via de website van de Gemeente Breda, www.breda.nl, via ‘Wonen Wijken en Vervoer’> ‘Ruimtelijke Plannen’>’Bestemmingsplannen en balie Bouwen en Wonen in het Stadskantoor. Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.

Unknown

 Lokaalnieuwsprinsenbeek.nl Redactie

Lokaalnieuwsprinsenbeek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Prinsenbeek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Prinsenbeek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.